1
Bạn cần hỗ trợ?
1.000.000 VNĐ

Địa chỉ: Đường Yên Khê 2, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

1.000.000 VNĐ

Địa chỉ: Thôn 2 An Ngãi Tây, X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.

1.200.000 VNĐ

Địa chỉ: Đường Hoàng Sâm, X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.

1.200.000 VNĐ

Địa chỉ: Đường Đặng Hòa, X. Hòa Châu, H. Hòa Vang,TP. Đà Nẵng.

1.200.000 VNĐ

Địa chỉ: Đường Đa Phước 1, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

1.400.000 VNĐ

Địa chỉ: Đường Đoàn Phú Tứ, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

1.500.000 VNĐ

Địa chỉ: Đường Dương Đình Nghệ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.